69 mio eur nepovratnih sredstev za turizem

69 mio eur nepovratnih sredstev za turizem

13. 09. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Tiko Pro d.o.o., 5. 9. 2022, www.tiko-pro.si

Predvidoma v prvi polovici meseca septembra lahko pričakujemo objavo razpisa, ki bo namenjen razvoju slovenske nastanitvene turistične ponudbe.

Sofinancirane bodo investicije v nastanitvene kapacitete (hoteli, moteli, penzioni, gostišča, kampi, glampingi, turistične kmetije) od 3* naprej, v prvi vrsti obnove, deloma tudi novogradnje.

Upravičenci razpisa bodo po napovedi tako MSP, kot tudi velika podjetja, ki lahko pričakujejo med 15% in 50% sofinanciranja, skladno z novo karto regionalne državne pomoči ter naložbeno shemo za MSP.

Upravičeni stroški bodo investicije v opredmetena sredstva (investicije v gradnjo, obnovo, opremo, inventar, energetsko sanacijo, povečanje energetske učinkovitosti ali energetske samooskrbe iz obnovljivih virov, računalniško, digitalno in IT opremo) ter stroški projektne dokumentacije, študij in analiz, stroški programov izobraževanja in usposabljanja, stroški zagonskega trženja, stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Okvirna višina sredstev: 69 milijonov EUR

Zeleno in digitalno

V okviru razpisa za turizem bodo projekti morali izkazovati energetsko učinkovitost in zeleno naravnane rešitve, tj. obnovljivi viri energije, zmanjšanje odpadkov in negativnih vplivov na okolje, pridobiti bo potrebno tudi certifikat Slovenia Green. Izkazati bo treba izboljšanje ravnanja z odpadki in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Zreli projekti

Možnost sofinanciranja bodo prejeli projekti, ki bodo pripravljeni na izvedbo. Izdelano bodo morali imeti projektno in investicijsko dokumentacijo, imeti pridobljeno gradbeno dovoljenje, poleg tega pa se bodo morala podjetja zavezati k ohranjanju delovnih mest oziroma spodbujanju ustvarjanja novih.

Okvirna razdelitev sredstev

Načrtovano je, da bodo 68% sredstev (okoli 45 mio EUR) namenili za sofinanciranje obnove objektov, preostanek pa za novogradnje ali popolne rekonstrukcije.

Strateški cilji razvoja turizma

Projekti bodo morali med drugim upoštevati tudi strateške cilje razvoja turizma do leta 2028.

Glavne usmeritve, politike in ukrepi strategije se nanašajo na: 

  • precejšnje izboljšanje kakovosti storitev; 
  • boljše upravljanje na vseh ravneh; 
  • dvig kakovosti človeških virov in pogojev dela v slovenskem turizmu; 
  • kakovostnejše naložbe; 
  • realizacijo obljube o zeleni in trajnostni ponudbi ne le v promocijskih akcijah, temveč tudi v praksi; 
  • usmerjanje na zahtevnejše trge, segmente in produkte z višjo dodano vrednostjo, višjo stopnjo butičnosti, z upoštevanjem nosilne zmogljivosti narave ter narave in turističnih območij, vključevanjem avtentičnih kulturnih elementov Slovenije v turistično ponudbo; 
  • digitalno preobrazbo s ciljem večje učinkovitosti in 
  • povečanje verige vrednosti slovenskega turizma.  
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj