Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal

30. 08. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 112, Datum: 26. 8. 2022, Stran: 1959

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal za obdobje petih let od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2027.

Naloge javnega pooblastila obsegajo:

  • a) vzorčenje, pedološki opis značilnosti tal na kmetijskem zemljišču in ocena kakovosti kmetijskih tal;
  • b) izvajanje laboratorijskih analiz vzorcev tal;
  • c) interpretacija analiz in priprava podatkov o stanju kmetijskih tal za vnos v zbirko podatkov iz 161.a člena zakona;
  • č. organizacija oziroma izvajanje primerjalnih laboratorijskih testov za zagotavljanje kakovosti in primerljivosti laboratorijev nosilcev javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal;
  • d) izvajanje usposabljanja vzorčenja tal in pedološkega opisovanja tal na kmetijskih zemljiščih in
  • e) priprava poročil o opravljenih aktivnostih na področju spremljanja stanja kmetijskih tal.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenec do podelitve javnega pooblastila je lahko pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vloge je 28. 9. 2022.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom daje dr. Boštjan Petelinc, tel. 01/478-93-38.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija in vzorec pogodbe je objavljena na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj