Javno naročilo za Nacionalno informacijsko središče

Javno naročilo za Nacionalno informacijsko središče

23. 08. 2022

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 22. 8. 2022, www.gov.si

Slovenska turistična organizacija je objavila javno naročilo »Razvoj prototipa z analizo podatkovnih virov, pripravo funkcionalne specifikacije, izvedbenega designa in arhitekturne sheme za bodoče Nacionalno informacijsko središče za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov - Nadgradnja Zelene sheme slovenskega turizma v okviru Načrta za okrevanje in odpornost«. Rok za prijavo je 12. september 2022.

Slovenska turistična organizacija je pripravila javno naročilo za prototipno fazo izvajanja reformnega dela nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) za pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki ga je v mesecu juniju napovedala na predstavitvi Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 - 2026. Nacionalno informacijsko središče namreč predstavlja ključni in najobsežnejši ukrep Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 - 2026 ter osrednje orodje za doseganje in spremljanje ciljev Strategije slovenskega turizma 2022 - 2028. 

Prototipna faza vzpostavitve Nacionalnega informacijskega središča oz. »Market intelligence hub-a«, bo potekala  6 mesecev, od oktobra 2022 do marca 2023, implementacijska faza reformnega dela NOO bo skladno z mejniki NOO, izvedena do junija 2024. Zaradi kompleksnosti javnega naročila bodo pri izvedbi sodelovali strokovnjaki z večih področij: turizma, IT, analiz podatkovnih virov ter umetne inteligence in strojnega učenja. Arhitekturna in vsebinska zasnova Nacionalnega informacijskega središča se definirata skozi visoko interaktiven proces z deležniki na področju turizma. 

Ocenjena vrednost javnega naročila je 300.000 evrov brez DDV.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem za javna naročila do 12. septembra 2022, do 10.00 ure.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj