Tudi v novem šolskem letu številne aktivnosti za spodbujanje podjetniških kompetenc pri mladih

Tudi v novem šolskem letu številne aktivnosti za spodbujanje podjetniških kompetenc pri mladih

23. 08. 2022

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 18. 8. 2022, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru programa MLADI že vrsto let izvaja različne aktivnosti, ki so usmerjene v razvoj podjetniških kompetenc šolarjev in dijakov ter zagotavljanje pogojev za njihov celovit podjetniški razvoj. V letošnjem šolskem letu bo sofinancirala izvajanje tovrstnih aktivnosti na kar 104 osnovnih in srednjih šolah po celotni Sloveniji, v katere naj bi se vključilo rekordno število mladih - preko 5200.

Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je aprila letos objavila javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/2023. Na poziv se je odzvalo rekordno število osnovnih in srednjih šol, kar 110, zato je agencija prvotno razpisana sredstva v višini 250.000 EUR povečala na 409.200 EUR ter s tem omogočila izvedbo aktivnosti 104 prijavljenim šolam, ki so izpolnjevale pogoje.

Preko javnega poziva so sofinancirane naslednje podjetniške aktivnosti za mlade: delavnice Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP), na katerih udeleženci spoznajo temeljne mehke veščine podjetnosti, startup vikendi, kjer mladi razvijajo lastne ideje ali rešujejo izzive podjetij ali drugih organizacij in obšolske dejavnosti, kot so denimo podjetniški krožki, ki so namenjeni krepitvi kompetenc in pridobivanju konkretnih izkušenj ekip pri nadaljnjemu razvoju poslovnih idej. Najboljše ekipe mladih se prijavijo na nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI, ki ga skupaj organizirajo Primorski tehnološki park, SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenski podjetniški sklad.

V šolskem letu 2022/2023 bo na 104 osnovnih in srednjih šolah izvedenih 63 delavnic ZUIP, 76 startup vikendov in 36 obšolskih dejavnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. V aktivnosti bo vključeno več kot 5.200 mladih.

Namen tovrstnih aktivnosti je pri mladih spodbuditi razvoj osebnostnih lastnosti in veščin, ki so pomembne za podjetnost, kot so ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, … Obenem želimo mladim ponuditi osnovna znanja in stike s poslovnim svetom ter s tem podati razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo, hkrati pa tudi zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov, staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

V začetku šolskega leta bodo na izbranih osnovnih in srednjih šolah potekala tudi obvezna usposabljanja za učitelje in profesorje, ki bodo poleg podjetniškega mentorja izvajali podjetniške aktivnosti. Namen usposabljanj je učitelje in profesorje usposobiti za uspešno razvijanje samoiniciativnosti in podjetnosti pri učencih in dijakih ter jih spodbujati k ustvarjalnemu in inovativnemu reševanju problemov. Velik poudarek bo na povezovanju teoretičnih spoznanj z izkušnjami in situacijami v realnem življenju.

Vse več šol prepoznava pomen spodbujanja podjetniških kompetenc pri mladih. Prav z namenom, da bi dosegli čim večji krog mladih, smo na agenciji programske aktivnosti usmerili tudi v usposabljanje in krepitev kompetenc učiteljev na tem področju. Tako smo zanje že pred leti razvili nekaj vaj in orodij ter jih usposobili za izvajanje šolskih in obšolskih aktivnosti po metodi ZUIP (Z ustvarjalnostjo in podjetnostjo do inovativnosti).

Več informacij o aktivnostih v sklopu programa Mladi.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj