Brezplačna spletna predstavitev novega orodja GUPP Moodle za pridobivanje znanj s področja ZeJN storitve gradenj

Brezplačna spletna predstavitev novega orodja GUPP Moodle za pridobivanje znanj s področja ZeJN storitve gradenj

23. 08. 2022

Datum: 15. september 2022, od 9.00 do 13.00 ure

Kraj: na spletu preko aplikacije ZOOM

Se pri svojem delu soočate z izzivi Zelenega javnega naročanja za storitev gradnje? Ste seznanjeni z vsebino in načinom izvedbe tovrstnih javnih naročil?

GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala vas vabi na prvo javno predstavitev in preizkus novega spletnega orodja v Sloveniji s področja zelenega javnega naročanja in storitev gradnje.

Predstavitev novega orodja GUPP Moodle za pridobivanje znanj s področja ZeJN storitve gradenj, bo potekala 15. septembra 2022, od 9.00 do 13.00 ure preko spletnega orodja ZOOM.

 1. UVOD - Andreja Palatinus, ZGIGM, GUPP
 2. ZeJN & Gonilne sile: Pregled - Andreja Palatinus, ZGIGM, GUPP
 3. Pravni vidiki ZeJN - Urška Skok Klima
 4. Ocena potreb in angažiranost na trgu - Matej Cerovšek, MOP, LIFE Care4Climate
 5. Merila za izbor in podeljevanje - Urška Skok Klima, Matej Cerovšek, MOP, LIFE Care4Climate 

Na dogodku bodo predstavili novo orodje GUPP Moodle, v katerem je v 12-ih poglavjih uokvirjen celovit uvod v postopek zelenega javnega naročanja (ZeJN). Namen orodja je spodbuda in podpora strokovnega osebja lokalnih organov, da izboljšajo in okrepijo svoje kapacitete, usvojijo temelje postopka, znajo poiskati informacije in vire ter preverijo kako ustrezno so do sedaj izvajali postopke ZeJN.

Cilj GUPP programa je izboljšati znanje udeležencev o načelih in praksah, ki se uporabljajo v procesu zelenega javnega naročanja (predvsem za javna naročila storitve gradnje) za zaposlene v lokalnih organih. To izboljšano znanje bo omenjenim članom osebja omogočilo, da uporabijo svoje obstoječe spretnosti, tako da bodo lahko dosegli ustrezne tehnike, metode in standarde zelenega javnega naročanja.

Po končanem programu GUPP bodo tečajniki bili usposobljeni:

 1. Našteti in opisati ključne politične in zakonodajne dejavnike, pomembne za ZeJN v gradbeništvu.
 2. Razložiti ključne izraze in načela, povezana z ZeJN in gradbeništvom.
 3. Razumeti, kaj je ZeJN v gradbeništvu in kako se umešča v sedanjo nacionalno in evropsko politiko in zakonodajo.
 4. Razumeti glavna merila in pravne pogodbene klavzule ZeJN.
 5. Navesti glavna orodja in tehnike za krožno in zeleno naročanje storitev, blaga, gradnje (EU Level(s), LCA itd.).
 6. Navesti glavna orodja za izračun stroškov življenjskega cikla v ZeJN (LCC itd.).
 7. Opredeliti področja, ki so posebej pomembna za organizacijo in izvedbo postopkov ZeJN.
 8. Načrtovati strateški pristop za učinkovito izvajanje zelenega javnega naročanja (storitev gradnje).

Na predstavitvi se vam bodo pridružili strokovnjaki iz GZS Zbornice gradbeništva in IGM, ekipe Ministrstva za okolje in prostor, LIFE Care4Climate, in Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje.

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj