Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

23. 08. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 110, Datum: 19. 8. 2022, Stran: 1945

Na podlagi sklepa št. 4301-56/2020/1574 z dne 10. 8. 2022 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021).

  1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00.
  2. V Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67/21 (in spremembe Uradni list RS, št. 6/22 dne 14. 1. 2022, Uradni list RS, št. 17/22 dne 11. 2. 2022, Uradni list RS, št. 47/22 dne 1. 4. 2022, Uradni list RS, št. 60/22 dne 6. 5. 2022 in Uradni list RS, št. 99 dne 22. 7. 2022), se v 8. točki doda trinajsti odstavek tako, da se glasi:

»Rok za oddajo vlog na sedmo odpiranje je 13. 1. 2023. Vloge, ki bodo prispele za sedmo odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem, drugem, tretjem, četrtem, petem in šestem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za sedmo odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.«.

Spremeni se štirinajsti odstavek 8. točke in se glasi:

»Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 13. 1. 2023.«.

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj