Tržne priložnosti na Nizozemskem - EIU napoved

Tržne priložnosti na Nizozemskem - EIU napoved

16. 08. 2022

Vir in informacije: Izvozno okno, 4. 8. 2022, www.izvoznookno.si

EIU analiza trga

Po napovedih EIU, bo Nizozemska v obdobju 2022-2026 še naprej ponujala tržne priložnosti, ki so običajne za razvita evropska gospodarstva. Pospešena inflacija in nižje ravni razpoložljivega dohodka sicer predstavljajo nekaj izzivov, ki pa ne bodo bistveno spremenili nizozemskega potrošniškega trga.

Trg bo ostal zrel, preference potrošnikov pa bodo usmerjene k izdelkom za prosti čas in dobro počutje, saj se prebivalstvo vztrajno stara. Preference za delo preko spleta in zagotavljanje storitev na daljavo bodo v prihodnje spodbudile močnejšo integracijo tehnologije v številne storitve.

Nizozemska ima 17,4 mio prebivalcev, njeno gospodarstvo pa predstavlja približno 1 % svetovnega BDP. Nacionalni trg je manjši od sosednjih držav, kar do neke mere omejuje tržne priložnosti.

Ranljivost nizozemskega gospodarstva vključuje precejšnjo izpostavljenost svetovni trgovini, kar bi lahko vplivalo na zmanjšano gospodarsko rast, predvsem zaradi povečanih napetosti med ZDA in Kitajsko ter upočasnjenega trgovinskega povezovanja v EU.

Nizozemska ima visoko raven nominalnega BDP na prebivalca. Ta je v letu 2021 znašal 50.793 EUR (58.530 USD), kar je več od večine držav OECD, vključno z Nemčijo, Francijo in Belgijo. Pariteta kupne moči (PPP) je prav tako visoka, z BDP 65.252 USD na prebivalca v letu 2021.

Kljub temu, da je država razmeroma bogata, pa je velikost države manjša od njenih večjih evropskih sosed, katerih nominalna vrednost BDP presega 1 trln USD. Čeprav je ta večja od Švice (813 mlrd USD), je proizvodnja manjša kot v Avstraliji in Španiji (1,6 trln USD, oziroma 1,4 trln USD), kar kaže na omejeno velikost nizozemskega gospodarstva glede na druge svetovne trge.

Nizozemski OECD Gini koeficient znaša 0,3 in je 16. najnižji v skupini 35 najbolj razvitih gospodarstev. Gini koeficient je merilo neenakomerne porazdelitve dohodka in premoženja. Gini koeficient nič predstavlja popolno dohodkovno enakost, 100 pa popolno dohodkovno neenakost.

Statistični indikatorji 2021 in napovedi EIU do 2026

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Število prebivalcev (v mio):

17,4

17,5

17,5

17,6

17,6

17,7

BDP (v mlrd USD po tekočih cenah):

1.018,40

1.080,20

1.197,00

1.292,30

1.382,20

1.460,40

BDP per capita (v USD):

58.530

61.852

68.299

73.477

78.315

82.462

BDP (PPP, v mlrd USD):

1.135,40

1.232,30

1.292,20

1.354,40

1.421,60

1.490,50

BDP per capita (PPP, v USD):

65.252

70.561

73.729

77.006

80.548

84.165

Rast izvoza blaga in storitev (v %):

6,6

1,4

1,5

3,3

3,0

3,1

Rast uvoza blaga in storitev (v %):

5,1

1,3

1,6

2,3

2,8

2,7

Poslovno sodelovanje Slovenije in Nizozemske

Blagovna menjava Slovenije in Nizozemske vsako leto postopno narašča. V letu 2021 je dosegla skupaj 2,10 mlrd EUR, pri čemer je izvoz na Nizozemsko znašal 772,79 mio EUR, uvoz na Nizozemsko pa 1,33 mlrd EUR.

V letu 2021 je Slovenija na Nizozemsko največ izvozila vozil ter njihovih delov (150,89 mio EUR ali 20 % vsega izvoza v državo), električnih strojev in opreme (128,07 mio EUR ali 17 %) ter strojev in strojne opreme (62,22 mio EUR ali 8 %).

Iz Nizozemske pa je Slovenija lani največ uvozila farmacevtskih izdelkov (187,30 mio EUR ali 14 % vsega uvoza), električnih strojev in opreme (13 %) ter strojev in opreme (139,35 mio EUR ali 10 %).

Poslovne priložnosti na nizozemskem trgu

Nizozemski trg ponuja izvoznim podjetjem številne poslovne priložnosti, predvsem v IKT sektorju.
Kateri so najbolj perspektivni segmenti na nizozemskem trgu?

Najbolj perspektivni segmenti so:

  • programska oprema za delo na daljavo in za telekonference
  • mobilna programska oprema
  • programska oprema za storitve v oblaku
  • omrežna programska oprema
  • izdelki za varnost omrežja
  • razširjena in virtualna resničnost
  • AI
  • upravljanje odnosov s strankami (CRM)
  • programska oprema za igre VR za potrošniški trg.

Viri: Factiva, Economist Intelligence Unit

Preberite še:

Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj