Sredstva javnega razpisa za velike investicije predvidoma porabljena na prvem odpiranju vlog

Sredstva javnega razpisa za velike investicije predvidoma porabljena na prvem odpiranju vlog

16. 08. 2022

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 3. 8. 2022, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji, je na prvi rok za oddajo vlog prejela 97 vlog v skupni vrednosti 147,6 milijona evrov pričakovanih subvencij. Za sofinanciranje je na voljo 88,5 milijona evrov, ki bodo predvidoma porabljena že v prvem roku, zato drugega roka za oddajo vlog, ki je bil predviden za 1. 10. 2022, najverjetneje ne bo. Informacija o prejemnikih in dodeljenih sredstvih bo znana, ko bo postopek ocene in izbora projektov zaključen, prijavitelji obveščeni o rezultatih razpisa in pogodbe podpisane, kar bo predvidoma v drugi polovici septembra. Takrat bo agencija lahko tudi z gotovostjo sporočila višino porabljenih sredstev in ali so ostala še neporabljena razpisana sredstva za drugi rok razpisa.

SPIRIT Slovenija je javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji objavil marca letos in predstavlja drugega iz svežnja ukrepov, ki jih v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja agencija.

Namen razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornemu ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in ohranjanju delovnih mest. Namenjen je podjetjem z investicijami v vrednosti od enega do 12 milijonov evrov v predelovalni dejavnosti, od 0,5 do tri milijone evrov v storitveni dejavnosti in od 0,5 do dveh milijonov evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Ob tem morajo stroški za stroje in opremo znašati najmanj 50 odstotkov vrednosti investicije.

Več informacij o javnem razpisu

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj