Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela

Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela

02. 08. 2022

2 26
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 103, Datum: 29. 7. 2022, Stran: 1859

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje enega projekta, v okviru katerega bo pripravljena spletna platforma kot vstopna točka namenjena svetovanju, informiranju in osveščanju ter usposabljanju/izobraževanju delodajalcev in delavcev (pogosta vprašanja, dobre prakse, pravni okvir ipd.) s področja prožnejših načinov organizacije dela v okviru pogodbe o zaposlitvi.

Javni razpis predvideva financiranje projektnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru sledečih faz:

  • izvedba poglobljene analize stanja dela na domu v Sloveniji, priprava strategij za uvajanje prožnejših načinov organizacije dela,
  • razvoj/oblikovanje in vzpostavitev spletne platforme ter razvoj storitev in sistema usposabljanj/izobraževanj za delodajalce in delavce,
  • izvajanje usposabljanj/izobraževanj, osveščanje, informiranje, svetovanje ter strokovna podpora delavcem in delodajalcem s področja prožnejših načinov organizacije dela,
  • evalvacija projektnih aktivnosti,
  • upravljanje in promocija projekta.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je v okviru izbranega projekta s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi krepiti možnosti za prožnejše načine organizacije dela v okviru pogodbe o zaposlitvi (npr. organizacija dela na daljavo, gibljiv delovni čas, uporaba prednosti digitalizacije v delovnih procesih), večja podpora pri njihovi uporabi v smislu upoštevanja pravnih podlag in organizacije delovnega procesa s strani delodajalca (npr. digitalizacija procesov, zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja) in krepitev digitalnih kompetenc zaposlenih, ki bodo omogočale njihovo vključevanje v posodobljene delovne procese. Pogodba o zaposlitvi z vidika opravljanja dela v Republiki Sloveniji zagotavlja najvišji nivo pravne in socialne varnosti delavcev in sporazumno urejanje odnosov med delavci in delodajalci. Z izbranim projektom se bo tako omogočila večja odpornost trga dela in večja vključenost na trg dela, spodbujalo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, krepilo digitalne kompetence zaposlenih (s poudarkom na starejših) in zviševalo standarde varnosti in zdravja pri delu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2022, 2023, 2024, 2025 in 2026 znaša 4.748.000,00 EUR (skupaj z DDV).

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Rok za oddajo vlog je najkasneje do 23. 8. 2022.

Dodatne informacije: Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov: gp.mddz@gov.si s pripisom »Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela«.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.

Vprašanja je možno posredovati do 15. 8. 2022, zadnji odgovori bodo objavljeni do 17. 8. 2022.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na spletni strani: www.mddsz.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj