Vlada sprejela predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov

Vlada sprejela predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov

26. 07. 2022

2 2
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, 15. 7. 2022, www.gzdbk.si

Vlada je na 8. redni seji (14. 7. 2022) sprejela predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je pripravljen z namenom zagotovitve izvrševanja določb Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Predlog ZVOP-2 določa nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, ki je Informacijski pooblaščenec, kot je bil že do sedaj.

Predlog ZVOP-2 v mejah pooblastilnih klavzul iz Splošne uredbe ureja tudi nacionalne posebnosti varstva osebnih podatkov, ter s tem ohranja dosedanjo visoko raven varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ter uresničevanje osebne človekove pravice do varstva osebnih podatkov, predvsem pa upošteva tudi informacijsko - komunikacijski ter tehnološki razvoj na področju obdelav osebnih podatkov. Gre za področja obdelav osebnih podatkov zaradi izvajanja nalog v javnem interesu oziroma javnih oblasti, obdelave nekaterih posebnih vrst osebnih podatkov (obdelava osebnih podatkov o odločitvah o kazenskih obsodbah ter o kaznovanjih za prekrške), osebnih podatkov umrlih oseb, pri videonadzoru, biometriji, obdelave v znanstveno in zgodovinsko raziskovalne ter arhivske namene itd.

Nov zakon je potreben, ker je Splošna uredba bistveno spremenila pristop k varstvu osebnih podatkov in zaradi neposredne veljavnosti pretežnega dela njenih določb, ki v večjem delu nadomeščajo določbe do sedaj veljavnega ZVOP-1, na ta način se na področju varstva osebnih podatkov zagotovi pravna varnost.

Vse države EU o sprejele nove zakone za implementacijo Splošne uredbe, saj le na ta način omogočajo dejansko (polno) uveljavljanje Splošne uredbe v praksi.

Vir: gov.si

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj