Povračila stroškov prevoza v juliju že po novem

Povračila stroškov prevoza v juliju že po novem

19. 07. 2022

9 0
Koristnost članka
9 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 6. 7. 2022, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Konec junija je bila po daljšem času spet spremenjena Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju Uredba), ki sicer določa višine povračil stroškov v zvezi z delom, povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti v skladu z določbami 44. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ter smiselno tudi ne v davčno osnovo nekaterih drugih dohodkov po ZDoh-2.

Z naraščajočimi stroški goriva pa zadnje spremembe Uredbe prinašajo nova - višja povračila stroškov za prevoz z dela in z dela ter za prevoz na službenem potovanju.

V skladu s 3. členom Uredbe se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja po novem do višine 0,21 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

Pri tem je mesto opravljanja dela tisto mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne opravljati. Običajno prebivališče je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca pa je običajno prebivališče le, če se delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela oz. če se delojemalec z delodajalcem natančno po dnevih dogovori o prihodih na delo z drugega prebivališča od običajnega. Pri določanju oddaljenosti velja tako za gospodarstvo kot za javni sektor, da se upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave.

Pri tem velja izpostaviti, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela do višine 140 evrov mesečno.

Povračilo stroškov za prevoz na delo pa se všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja v primeru, ko je izplačano v višjem znesku od določenega z Uredbo in v vseh tistih primerih, ko ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo.

Prav tako pa se z zadnjo spremembe Uredbe spreminja tudi 5. člen Uredbe, ki določa povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem. Tako se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju do višine 0,43 evra za vsak prevožen kilometer. Navedeno pa velja le v primeru, ko je za službeno potovanje izdan potni nalog z namenom službene poti in odobritvijo vrste prevoza oz. prevoznega sredstva s strani delodajalca.

Pri tem še vedno velja, da se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, za prevoz, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene, ali za najem osebnega avtomobila. Med povračila stroškov prevoza na službenem potovanju pa se šteje tudi povračilo stroškov za takse (letališke takse, peronske karte in podobno), povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.

V skladu s končno določbo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se spremembe začnejo uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela oziroma za povračila stroškov prevoza na službenem potovanju za julij 2022.

Ne glede na naraščajoče stroške življenjskih potrebščin pa zakonodajalec še ni posegel v višino povračila stroškov za prehrano med delom. Tako že vse od leta 2008 velja, da se povračilo stroškov za prehrano med delom ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več, do višine 6,12 evra. Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan, poleg povračila stroškov za prehrano med delom, v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, do višine 0,76 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.

Prav tako pa se še naprej uporabljajo nespremenjene določbe glede izplačila dnevnic. V skladu s 4. členom Uredbe se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji:

  • do višine 21,39 evra, če traja službeno potovanje nad 12 do 24 ur;
  • do višine 10,68 evra, če traja službeno potovanje nad 8 do 12 ur;
  • do višine 7,45 evra, če traja službeno potovanje nad 6 do 8 ur.

Pri službenem potovanju v tujino je potrebno upoštevati višino dnevnic kot jih določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, pri čemer se v primeru, ko traja službeno potovanje od 8 do 14 ur upošteva 75 odstotkov zneska dnevnice za državo, kjer poteka službena pot, v primeru, ko traja službena pot od 6 do 8 ur, pa se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 25 odstotkov zneska dnevnice. Pri tem se v skladu s 5 členom slednje Uredbe obračunajo dnevnice, ki veljajo za državo, v katero se službeno potuje, za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Na tej podlagi se tako najprej ugotovi število celih dnevnic za vsakih 24 ur potovanja, za preostanek ur pa se obračuna zmanjšana dnevnica.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj