Sprememba Javnega razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov - B-PF

Sprememba Javnega razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov - B-PF

19. 07. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 92, Datum: 8. 7. 2022, Stran: 1782

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov - B-PF, št. 3021-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »UVODNA DOLOČILA«, podpoglavju oziroma točki 1.1 »VIŠINA SREDSTEV«, se besedilo po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 3.000.000 EUR.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj