Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - A-PF

Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - A-PF

01. 07. 2022

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 89, Datum: 1. 7. 2022, Stran: 1745

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - A-PF, št. 3301-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju oziroma točki 1.1 »Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 4.000.000 EUR.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj