Možnost testiranja novih vrst dohodkov REK-O obrazca

Možnost testiranja novih vrst dohodkov REK-O obrazca

28. 06. 2022

Objavljeno: Finančna uprava RS, 24. 6. 2022, www.fu.gov.si

Finančna uprava RS (FURS) je v pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov na testnem portalu eDavki objavil dokument REK-O obrazec za izplačila vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami, ki jih je mogoče testirati. Na novo je omogočeno testiranje 20 vrst dohodkov poleg že objavljenih 18 vrst dohodkov.

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov je FURS na testnem portalu eDavki doslej že objavil REK-O obrazec za izplačilo 18 vrst dohodkov. Dodatno je na voljo za testiranje še 20 vrst dohodkov, in sicer:

1020

Nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo

1122

Bonitete iz delovnega razmerja (ni drugega dohodka)

1127

Dohodki iz delovnega razmerja – pomorščaki, zaposleni pri tujem delodajalcu

1130

Izplačila po ZUDDob pred potekom 1 leta – zaposleni, ki niso v indiv. PDPZ

1131

Izplačila po ZUDDob pred potekom 1 leta – zaposleni, ki so v indiv. PDPZ

1133

Izplačila po ZUDDob po poteku 1 leta – zaposleni, ki so v indiv. PDPZ

1132

Izplačila po ZUDDob po poteku 1 leta – zaposleni, ki niso v indiv. PDPZ

1151

Del plače za poslovno uspešnost

1701

Dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem

1702

Dohodek iz oddajanja kmetijskega ali gozdnega zemljišča v najem

1703

Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem

1704

Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja kmetijskega ali gozdnega zemljišča v najem

1705

Dohodek iz oddajanja premičnega premoženja v najem

1021

Vajeniška nagrada

1100

Regres in del plače za poslovno uspešnost po sodni odločbi

1516

Dohodek iz začasnega in občasnega dela upokojencev

2502

Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (4.čl.ZPDDP)

2503

Dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine…)

2504

Dohodek za opravljeno avtorsko delo

2519

Dohodek iz začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu

Dokument REK-O vsebuje predvidene kontrole za vseh 38 vrst dohodkov, za katere je že omogočeno testiranje, pri čemer opozarjajo, da je navedeni dokument delovni osnutek.

V prilogi je objavljen tudi seznam vrst dohodkov z opombami o združevanju posameznih vrst dohodkov.

REK-O obrazce za ostale vrste dohodkov bo FURS objavljal postopoma. Morebitna vprašanja, predloge ali pripombe v zvezi z uveljavitvijo REK-O obrazca pošljite na e-naslov: prenovarek.fu@gov.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj