Sprememba 23. javnega razpisa za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Sprememba 23. javnega razpisa za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

28. 06. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 87, Datum: 24. 6. 2022, Stran: 1716

1. V 23. javnem razpisu za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva (Uradni list RS, št. 202/21, 6/22, 43/22 in 81/22; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »5. Upravičeni in neupravičeni stroški« 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in Katalogu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter navedeni v Seznamu upravičenih stroškov. Vloge na javni razpis, vložene pred objavo te spremembe javnega razpisa, se lahko na podlagi tretjega odstavka 52. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 - odl. US, 123/21 in 44/22), dopolnijo v skladu s Pravilnikom.«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj