Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023

28. 06. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 87, Datum: 24. 6. 2022, Stran: 1715

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023.

1. Prvi odstavek 11. poglavja javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi:

»Rok za oddajo vlog je 26. 8. 2022.«

2. Tretji odstavek 11. poglavja javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi:

»Prijavitelj bo vlogo na javni razpis pripravil tako, da se bo registriral na spletnem naslovu in izpolnil vsa polja v spletni aplikaciji. Spletni naslov ter navodila za vnos podatkov o vlogi v spletno aplikacijo bosta objavljena na spletnih straneh MGRT najkasneje do dne 20. 6. 2022. V spletno aplikacijo mora vnesti tudi skenirane izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, ki so sestavni del vloge.

Datum oddaje vloge v spletni aplikaciji se šteje za datum oddaje vloge. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v spletni aplikaciji oddane do vključno dne 26. 8. 2022. Po tem roku oddaja vlog ne bo več mogoča. Vloga se lahko za isti projekt odda le enkrat. Po oddaji vloge popravki niso možni.«

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj