Sprememba 23. Javnega razpisa za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Sprememba 23. Javnega razpisa za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

14. 06. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 10. 6. 2022, Stran: 1625

1. V 23. Javnem razpisu za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva (Uradni list RS, št. 202/21, 6/22 in 43/22; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z naslovom »Obdobje vlaganja vloge na javni razpis:«, besedilo »15. junija« nadomesti z besedilom »3. avgusta«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj