Javna dražba za prodajo nepremičnine (poslovnega prostora) v k.o. Trnovo

Javna dražba za prodajo nepremičnine (poslovnega prostora) v k.o. Trnovo

28. 05. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 24. 5. 2013, Stran: 1650

Predmet javne dražbe: Predmet javne dražbe – prodaje je poslovni prostor, k.o. Trnovo, površina objekta znaša 85,40 m2.

Izklicna cena znaša 61.000 EUR in ne vključuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin (2 %). Stroške, kot so davek na promet nepremičnin, cenitev, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, plača kupec.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, skladno s pravnim redom Republike Slovenije.

Razpisnik: Občina Ilirska Bistrica

Rok: Rok za prijavo je 5. 6. 2013, do 12. ure.

Javna dražba bo v ponedeljek, 10. 6. 2013, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 9. uri.

Dražitelji morajo do 5. 6. 2013, do 12. ure vplačati varščino v višini 10 % vrednosti izklicne cene za nepremičnino, in sicer 6.100 EUR.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Ilirska Bistrica, v času uradnih ur, Tel: (05) 711-23-20 ali (05) 711-23-32.

Za ogled prostorov se lahko obrnete na upravnika, Tel: 041/345-145.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj