Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2022

Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2022

07. 06. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Občina Metlika, 2. 6.2022, www.metlika.si

Namen razpisa:

  • NAMEN A: subvencioniranje obrestne mere plačane od 01.12.2021 do 30.11.2022 za namenske dolgoročne kredite (finančni najem in krediti za obratna sredstva niso predmet sofinanciranja), za osnovna sredstva (razen osebnih avtomobilov in luksuzne opreme poslovnih objektov), za dobo najmanj 3 leta, najete v letu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 za razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti;
  • NAMEN B subvencioniranje stroškov svetovalnih storitev za izdelavo investicijske (kadar se le-ta zahteva v razpisu za pridobitev sofinancerskih sredstev) in razpisne dokumentacije za prijave na razpise za pridobitev sredstev iz državnih ali mednarodnih virov od 01.12.2021 do 30.11.2022;
  • NAMEN C subvencioniranje stroškov nematerialnih investicij od 01.12.2021 do 30.11.2022, zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oz. storitvenega programa;
  • NAMEN D subvencioniranje stroškov promocije povezanih s sodelovanjem na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini od 01.12.2021 do 30.11.2022;
  • NAMEN E subvencioniranje najemnine za poslovne prostore v območju zgodovinskega jedra mesta Metlika, ki je opredeljeno v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu, plačane od 01.12.2021 do 30.11.2022.
  • NAMEN F subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov plačane od 01.12.2021 do 30.11.2022.
  • NAMEN G subvencioniranje stroškov naložb v turistične nastanitvene zmogljivosti, plačane od 05.02.2022 do 30.11.2022.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva za subvencije so zagotovljena v proračunu Občine Metlika za leto 2022 v višini:

NAMEN A

5.000,00 EUR

NAMEN B

6.000,00 EUR

NAMEN C

2.500,00 EUR

NAMEN D

3.000,00 EUR

NAMEN E in F

8.500,00 EUR

NAMEN G

8.000,00 EUR

SKUPAJ razpisano

33.000,00 EUR

Razpisnik: Občina Metlika

Rok: Rok za oddajo vlog je najkasneje do 15. 7. 2022, do 12. ure.

Dodatne informacije: Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom ali razpisno dokumentacijo se posredujejo izključno po elektronski pošti: adrijana.mavretic@metlika.si, s pripisom »Razpis subvencije gospodarstvo 2022«, najkasneje do 30. 6. 2022, do 12.00 ure. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: www.metlika.si, pri objavi razpisa in razpisne dokumentacije. Vsi objavljeni odgovori bodo imeli status dopolnitve dokumentacije razpisa.

Razpisna dokumentacija: Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani Občine Metlika: www.metlika.si, pod Javni razpisi in objave. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vsak delovni dan tudi prejmejo na Občini Metlika, Mestni trg 24, Metlika. Kontaktna oseba je Adrijana Mavretič.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj