Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor za leto 2022

Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor za leto 2022

31. 05. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 74, Datum: 27. 5. 2022, Stran: 1562

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen razvoja podjetništva, povečanja števila delovnih mest in zmanjševanja brezposelnosti na območju Mestne občine Maribor za leto 2022 v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

  • Ukrep: sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev so fizične osebe, ki:

  • imajo stalno prebivališče na območju občine;
  • imajo poslovni sedež in opravljajo dejavnost na območju občine;
  • registrirajo dejavnost samostojnih podjetnikov posameznikov in samostojnih podjetnic posameznic na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic. Izvzeta so podjetja iz sektorjev, ki do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena.

Upravičenci morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • da so realizirali svojo samozaposlitev v obdobju od 9. septembra 2021 do 31. avgusta 2022;
  • da so bili neposredno pred uresničitvijo samozaposlitve prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije kot brezposelne osebe neprekinjeno vsaj 30 dni (za primer sofinanciranja stroškov samozaposlitve brezposelne osebe)

ali

  • da so bili neposredno pred uresničitvijo samozaposlitve v delovnem razmerju oziroma so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Samozaposlitev mora biti realizirana naslednji dan po prenehanju delovnega oziroma pogodbenega razmerja (za primer sofinanciranja stroškov samozaposlitve predhodno zaposlene osebe);
  • da jim dejavnost predstavlja edini in glavni poklic, kar pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za polni delovni čas (40 ur na teden) pod ustrezno šifro zavarovalne podlage (šifra: 005);
  • da imajo plačane obvezne davke in prispevke (potrdilo FURS-a);
  • da mora vsaka sofinancirana samozaposlitev trajati najmanj 12 mesecev od prejema sredstev; v kolikor bo prejemnik samozaposlitev prekinil pred iztekom 12 mesecev, je dolžan vrniti vsa prejeta sredstva, vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva so zagotovljena v skupni višini do 249.800 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Razpis je odprt do vključno srede, 31. 8. 2022.

Dodatne informacije: Dodane informacije lahko vlagatelji dobijo na pristojnem Uradu za gospodarske dejavnosti v času uradnih ur, kontaktna oseba: Saša Rihtar, Tel: (02) 22-01-360 in (02) 22-01-411 ali na e-naslovu: ugd@maribor.si z navedbo »javni razpis za samozaposlitev 2022«.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena in dosegljiva na spletni strani Mestne občine Maribor: www.maribor.si., rubrika »Javni razpisi in objave«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj