Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022

Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022

24. 05. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 70, Datum: 20. 5. 2022, Stran: 1466

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • Ukrep 2: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
  • Ukrep 3: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov, navedenih v tem razpisu. V primerih, ko se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, bo le-ta lahko prejel finančno vzpodbudo do skupne višine 5.000,00 EUR. Minimalni znesek finančne vzpodbude je omejen na 300,00 EUR, pri ukrepu 1 na 500,00 EUR.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sofinanciranja po tem javnem razpisu so pravne ali fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in majhna podjetja ne glede na njihov pravni status, obliko ali lastništvo, če je njihova dejavnost, ki je predmet sofinanciranja, pridobitna dejavnost; to je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička, dohodka, ali če z opravljanjem te dejavnosti subjekt konkurira na trgu z drugimi subjekti in če se njihova dejavnost izvaja na upravičenem območju poslovanja, to je na območju Mestne občine Murska Sobota. Za vse upravičence se v tem razpisu uporablja izraz »podjetje«.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 70.000,00 EUR. Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:

  • 35.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)
  • 25.000 EUR za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov (ukrep 2)
  • 10.000 EUR za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest (ukrep 3A in 3B).

Razpisnik: Mestna občina Murska Sobota

Rok: Vloga mora biti oddana med 24. 5. 2022, od 8.00 ure naprej, in 14. 6. 2022, do 12.30 ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po e-pošti: mestna.obcina@murska-sobota.si do vključno 31. 5. 2022 do 12. ure. Mestna občina Murska Sobota bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 2. 6. 2022 do 15. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani: www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpis Podjetništvo in malo gospodarstvo 2022.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj