Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola za leto 2022

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola za leto 2022

17. 05. 2022

Objavljeno: Občine Izola, 8. 4. 2022, https://izola.si/

Predmet razpisa in višina sredstev: Predmet javnega razpisa so nepovratna denarna sredstva (subvencije), ki se dodeljujejo za spodbujanje razvoja podjetništva v občini v letu 2022.

Višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa v letu 2022 je 150.000,00 EUR.

Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe:

  1. Spodbujanje udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v tujini 6.000,00 EUR,
  2. Spodbujanje podjetij k prijavam na javne razpise 3.000,00 EUR,
  3. Spodbujanje ustanavljanja novih podjetij 10.000,00 EUR,
  4. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 131.000,00 EUR.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občine Izola

Rok: Javni razpis je odprt od dneva objave do vključno 5. 9. 2022 pod pogojem, da so sredstva še na voljo po prvem odpiranju. Datuma odpiranja prijav sta 3. 6. 2022 in 5. 9. 2022.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu: (05) 66 00 103, ali po e-pošti: olga.kaliada@izola.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je brezplačna ter od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola: www.izola.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj