Obvestilo o najavi odprtja 2 javnih razpisov iz Operativnega Programa Evropskega Sklada za Pomorstvo in Ribištvo 2014-2020

Obvestilo o najavi odprtja 2 javnih razpisov iz Operativnega Programa Evropskega Sklada za Pomorstvo in Ribištvo 2014-2020

17. 05. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 13. 5. 2022, Stran: 1411

Predmet razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja najavo dveh javnih razpisov, in sicer za ukrepe:

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, oziroma predelave rib.

Vrednost razpisa: Za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo bo namenjeno 132.000 eurov nepovratnih sredstev in za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 99.264 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

Začetek vnosa vlog: vnos in oddaja vloge v elektronski sistem se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave najave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Javni razpisi in razpisna dokumentacija so z dnem te objave dostopna na osrednjem spletnem mestu državne uprave, v zbirki javnih objav Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več: Več o javnih razpisih najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj