Brezplačna delavnica - »Sledenje nacionalni zakonodaji na področju varstva pri delu«, Tolmin

Brezplačna delavnica - »Sledenje nacionalni zakonodaji na področju varstva pri delu«, Tolmin

10. 05. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Datum: 12. maj 2022, ob 9.00 uri (predvidoma 2 šolski uri)

Kraj: v predavalnici Območno-obrtne podjetniške zbornice Tolmin, Tumov drevored 15, Tolmin

Posoški razvojni center vas v okviru projekta SPOT svetovanje Goriška vabi na brezplačno delavnico z naslovom: »Sledenje nacionalni zakonodaji na področju varstva pri delu«.

Varstvo pri delu je zakonska obveznost, ki jo je delodajalec dolžan zagotoviti svojim zaposlenim (tudi študentom in dijakom). Ta obveznost prav tako velja za delavce, ki pri njem delo izvajajo občasno ali na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne pravno formalne oblike delovnega razmerja.

Inšpektorat RS za delo opozarja in svetuje, da je glede na potencialne nevarnosti tudi pri samozaposlenih smiselno, da izvajajo posamezne ukrepe, čeprav Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) nikjer izrecno ne omenja usposabljanja za varstvo pri delu ali zagotavljanja preventivnih zdravstvenih pregledov samozaposlenih oseb. Prav tako ni zakonsko določeno, da mora samozaposlena oseba opraviti usposabljanje in izpit iz varstva pri delu ter zdravniški pregled na medicini dela. Več o tem boste lahko izvedeli v sklopu delavnice.

Vsebina:

  • Pregled obveznosti in potrebne dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu
  • Obvezni interni akti s področja varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcu (alkohol, droge, zdravila, psihosocialna tveganja) ter pri osebah, ki dejavnost opravljajo kot samozaposlene osebe
  • Priprava in izvajanje načrta promocije zdravja
  • Obveznost uporabe osebne varovalne opreme, interni akti o uporabi osebne varovalne opreme
  • Ocena tveganja pri delodajalcu in pri samozaposlenih osebah
  • Vključevanje bioloških dejavnikov v oceno tveganja in potrebni ukrepi
  • Pregled in izpolnjevanje obveznosti s področja varstva pred požarom v delovnih prostorih, kjer se opravlja dejavnost
  • Spremembe zakonodaje glede izdelave ocen požarne ogroženosti in obveznosti lastnikov prostorov

Predavateljica: mag. Katarina Železnik Logar, dipl. san. inž., mag. znanosti o okolju, vodja Inštituta za varstvo pri delu Ljubljana.

Udeležba je brezplačna.

Prijavite se lahko do srede, 11. maja 2022, do 12.00 ure.

Dodatne informacije in prijave

Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj