Poročanje Finančni upravi RS z REK obrazci, navzkrižne kontrole in novosti

Poročanje Finančni upravi RS z REK obrazci, navzkrižne kontrole in novosti

10. 05. 2022

4 0
Koristnost članka
4 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 9. 5. 2022, www.findinfo.si, Avtor: Simona Matko Počivalšek

Finančna uprava RS je napovedala prenovo poročanja z REK-O obrazcem v mesecu septembru 2022. Namen novega REK-O obrazca je združitev poročanja izplačil, zmanjšanje število poročanih podatkov in uvedbo dodatnih kontrol.

Poročanje z REK obrazci je opredeljeno s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu in Pravilnikom o posredovanju podatkov Finančni upravi Republike Slovenije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in uporabi teh podatkov z izhodiščem druge zakonske podlage, pravilnikov uredb ipd., ki vplivajo na pravilno odmero davkov in prispevkov v RS.

Namen poročanja je pravočasno in točno poročanje izplačil, davčnih odtegljajev in odmerjenih prispevkov. Zavezanci za poročanje so izplačevalci, ki morajo REK obrazce predložiti na dan izplačila. Finančna uprava RS je napovedala, da ob prenovljenem REK-O obrazcu poročanje za izplačilo izplačanih plač z vrsto dohodka 1001 - Plača in nadomestila plače po 18. dne v mesecu ne bo več mogoče oddati REK-O obrazca zaradi zakonskega roka za izplačilo plač v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki narekuje izplačilo do 18. dne v mesecu za pretekli mesec. Za ne oddani REK-O obrazec bo veljajo tako kot do sedaj, da bo Finančna uprava RS lahko odmerila tudi predpisane globe. Za primer, zavod ni redno oddajal REK1 obrazca za izplačane plače, kljub pozivom za oddajo ni uredil poročanja in za neoddane REK1 obrazce prejel globo v višini 6.000,00 EUR.

Skupni REK-O obrazec bo poenostavljen, v individualnem delu iRek obrazca bodo dodane določene rubrike in določena dodatna polja, ki bodo poenostavile poročanje drugim organizacijam tako kot npr. poročanje z 1ZAP/M obrazcem, ki se bo z uvedbo novega REK-O obrazca ukinil. V letošnjem letu je ukinjeno obvezno poročanje izplačanega regresa preko spletne aplikacije AJPES z ZAP/M obrazcem, saj statistični urad pridobiva po novem podatke na podlagi oddanih REK obrazcev.

Z novim REK-O obrazcem se dodaja rubrika S, ki bo namenjena poročanju izplačil v breme delodajalca in v rubriki M bodo določene posodobitve, ki bodo zmanjšale število popravkov na mesečni ravni. Določene spremembe so tudi  pri poročanju bonitet in podatkov o nepremičninah.

Invalidska podjetja, bodo še vedno tako kot do sedaj oddajala dva ločena REK-O obrazca z mejnim zneskom do trikratnika minimalne plače, kot ga poznajo iz prakse.

Testna verzija napovedanega REK- O obrazca je že dostopna na testnih eDavkih, prav tako lahko zavezanci za poročanje posredujejo odprta vprašanja in dileme na e-naslov: prenovarek.fu@gov.si.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj