Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022

Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022

10. 05. 2022

Objavljeno: Občina Loška dolina, 7. 4. 2022, www.loska-dolina.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022.

Namen razpisa: Nameni pomoči po tem razpisu so:

  • Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij - višina razpisanih sredstev: 9.890,00 EUR,
  • Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja - višina razpisanih sredstev: 2.000,00 EUR,
  • Spodbujanje promocijskih aktivnosti - višina razpisanih sredstev: 2.000,00 EUR.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Loška dolina

Rok: Rok za oddajo vlog je 31. avgust 2022, do 14.00 ure (velja poštni žig 31. avgust 2022).

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Danici Zrim na e-naslovu: danica.zrim@loskadolina.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh občine Loška dolina: www.loskadolina.si, vlagatelji jo lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj