Javni razpis o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022

Javni razpis o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022

10. 05. 2022

Objavljeno: Občina Loška dolina, www.loska-dolina.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev finančnih spodbud - proračunskih sredstev (državnih pomoči) za tekoče poslovanje na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022.

Namen razpisa: Namen pomoči po tem razpisu so finančne spodbude na področju podjetništva za tekoče poslovanje v letu 2022.

Namen pomoči je olajšati delovanje poslovnim subjektom v letu 2022, zaradi epidemije COVID-19 in subvencionirati stroške tekočega poslovanja.

Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč so:

  • stroški računovodskih storitev,
  • stroški bančnih storitev;
  • stroški telefona;
  • stroški elektrike;
  • stroški komunalnih storitev;
  • stroški najemnine poslovnih prostorov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 15.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Loška dolina

Rok: Rok za oddajo vlog je 31. avgust 2022, do 14.00 ure (velja poštni žig 31. avgust 2022).

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Danici Zrim na e-naslovu: danica.zrim@loskadolina.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh občine Loška dolina: www.loskadolina.si, vlagatelji jo lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj