Sprememba 25. javnega razpisa za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 - Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov za živali

10. 05. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 60, Datum: 6. 5. 2022, Stran: 1373

1. 25. javnem razpisu za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centov in zbirnih centrov za živali (Uradni list RS, št. 17/22; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z naslovom »Obdobje vlaganja vloge na javni razpis:«, besedilo »16. maja« nadomesti z besedilom »29. junija«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj