Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice v letu 2022

Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice v letu 2022

22. 04. 2022

Objavljeno: Občina Ribnica, 13. 4. 2022, www.ribnica.si

Predmet razpisa in višina sredstev: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo posameznih ukrepov z namenom spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice, in sicer:

  • a) za UKREP 1 - sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini do 15.000 EUR,
  • b) za UKREP 2 - sofinanciranje obnove fasad v višini do 10.000 EUR,
  • c) za UKREP 3 - sofinanciranje reklamnih izveskov in napisov v višini do 2.000 EUR,
  • d) za UKREP 4 - spodbujanje sobodajalstva v višini do 30.000 EUR.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so podjetja, katerih sedež je v Občini Ribnica. V primeru, da je upravičenec fizična oseba, mora svojo naložbo izvesti na območju Občine Ribnica.

Upravičenec se, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, obravnava kot enotno podjetje. Upravičenec mora imeti za nakazilo odobrenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. Za ugotavljanje velikosti posamezne gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči:

  • mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Enako velja za mikro enotno podjetje,
  • malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Enako velja za enotno malo podjetje,
  • enotno podjetje pomeni vsa podjetja, kot izhaja iz opredelitve pojma enotno podjetje v nadaljevanju tega razpisa.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Ribnica

Rok: Roka za oddajo vlog sta: 16.5.2022 in 15.9.2022.

V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo občina nemudoma objavila javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinila.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo pri Ani Lesar Oražem, Tel: (01) 837 20 10, e-naslov: ana.lesar@ribnica.si in pri Niku Janešu, Tel: (01) 837 20 05, e-naslov: nik.janes@ribnica.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave dosegljiva na spletni strani Občine Ribnica, zainteresirani jo lahko od dneva objave javnega razpisa do zaključka le-tega dvignejo tudi v glavni pisarni Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, v času uradnih ur.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj