Javno povabilo - »Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2022«

Javno povabilo - »Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2022«

22. 04. 2022

Objavljeno: Razvojni center Novo mesto, d.o.o., www.rc-nm.si

Skupno povabilo občin: Dolenjske Toplice Mestna občina Novo mesto Mirna Mirna Peč Mokronog-Trebelno Straža Šentjernej Škocjan Žužemberk

Predmet razpisa: Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere zagotavljajo občine iz točke 1.3. tega povabila, kot pomoč »de minimis« na osnovi sheme pomoči »de minimis« »Sofinanciranje subvencije obrestne mere« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

Pomoč »de minimis« je namenjena podjetjem iz vseh sektorjev, razen:

  • ribištva ali akvakulture,
  • predelave in trženja kmetijskih proizvodov in je znesek pomoči določen na podlagi cene/količine proizvodov, kupljenih od primernih proizvajalcev oz. zadevnega podjetja,
  • primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
  • predelave in trženja kmetijskih proizvodov in je pomoč pogojena z delnim ali celotnim prenosom na primarne proizvajalce.

Subvencija je namenjena za:

  • namenski krediti v materialne in nematerialne investicije,
  • krediti za obratna sredstva in
  • krediti za samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Pomoč »subvencija« je namenjena:

  • mikro in malim gospodarskim družbam,
  • samostojnim podjetnikom posameznikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter
  • socialnim podjetjem, registriranim v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) in imajo sedež v eni izmed občin, ki sodeluje v Povabilu ter izpolnjujejo pogoje tega Povabila in dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Občine zagotavljajo v proračunih za leto 2022 za izvedbo povabila sredstva v znesku skupno 48.200,00 EUR.

Razpisnik: Razvojni center Novo mesto, d.o.o.

Rok: Rok za oddajo vlog je do petka 21. 10. 2022, do 14. ure

Dodatne informacije: Skrajšano Povabilo se objavi v na spletni strani Občin, v občinskem glasilu ali na drug krajevno običajen način.

Celotno Povabilo in obrazci za pripravo vloge se objavijo na spletnem naslovu: www.rc-nm.si.

Kontaktna oseba izvajalca za izvedbo povabila: Miljana Balaban, Tel: (07)33 72 987, e-naslov: miljana.balaban@rc-nm.si.

Dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj