SPIRIT Slovenija vabi na brezplačni spletni seminar - »Strateško na avstrijski trg« + možnost vključitve v program mentorstva

SPIRIT Slovenija vabi na brezplačni spletni seminar - »Strateško na avstrijski trg« + možnost vključitve v program mentorstva

22. 04. 2022

Vir in informacije: Izvozno okno, 14. 4. 2022, www.izvoznookno.si

Želite vstopiti ali širiti poslovanje na avstrijskem trgu?

SPIRIT Slovenija, javna agencija v maju in juniju organizira izobraževalni program vezan na spoznavanje poslovnega okolja Avstrije. V okviru izobraževalnega programa bomo spoznavali posebnosti avstrijskega trga, načine pridobivanja informacij o trgu in vstopa na ta trg. Posebna pozornost bo namenjena področju vstopa na avstrijski trg preko spletne trgovine ter pravnim posebnostim poslovanja.

Priložnosti na avstrijskem trgu za slovenska podjetja

Avstrijsko tržišče ponuja številne priložnosti za slovenske izvoznike, še posebej v segmentih:

  • Napredna proizvodnja. Avstrijska vlada je v letu 2018 objavila tehnološki načrt „Plattform Industrie 4.0“, ki je ključnega pomena za prihodnost napredne avstrijske proizvodnje. Ti trendi predstavljajo priložnosti za izvoznike, da avstrijskim podjetjem zagotovijo ključne rešitve/tehnologije v industriji 4.0, kot so vizualizacija in simulacija, pametni stroji in roboti, pametna logistika in kibernetska varnost.
  • Medicinska oprema. Vse večji prodor HealthIT-aima široke posledice na trg medicinske opreme, saj interoperabilnost in napredne komunikacijske možnosti postajajo standardne zahteve za celo vrsto medicinskih pripomočkov.
  • Farmacevtski izdelki. V Avstriji so izdatki za zdravila na prebivalca med najvišjimi na svetuin naj bi se v naslednjih letih povečeval po 3,3 % povprečni letni stopnji. Dejavniki, ki najbolj vplivajo na avstrijski farmacevtski trg, so staranje prebivalstva, hiter napredek v farmakološki tehnologiji in omejitve stroškov, ki jih uveljavljajo avstrijske javne zavarovalnice.

Program spletnega seminarja

  • 10. maj 2022, od 9.00 do 12.00 ure - Medkulturne razlike

Vsebina:

- kulturne značilnosti avstrijskega tržišča

- oblikovanje učinkovitih vedenjskih strategij v avstrijskem poslovnem okolju

- preprečitev medkulturnih nesporazumov in konfliktov

Predavatelj: Olga Bulhac, MA, samostojna podjetnica

  • 17. maj 2022, od 9.00 do 12.00 ure - Pregled zakonodaje in davčne politike v Avstriji

Vsebina:

- osnove davčne zakonodaje

- ustanovitev podjetja v Avstriji

- čezmejno opravljanje storitev

Predavatelj:

- Marian Wakounig - zaposlen na avstrijski finančni upravi in predavatelj na Univerzi na Dunaju za davčno pravo in soustanovitelj davčnega inštituta v Mariboru.

- Roland Grilc Samostojni odvetnik in partner v odvetniški družbi Grilc Vouk Škof

  • 25. maj 2022, od 9.00 do 12.00 ure - Marketing  in prodaja v Avstriji

Vsebina:

- raziskava tržišča

- primerni načini prodaje v Avstriji, s poudarkom na B2B sektorju

- pristopi k prodaji preko prodajnih ali distribucijskih partnerjev

- čezmejno opravljanje storitev

Predavatelj: Rudolf Ball - s projektom WATERLOO.io ima nov pristop k vodenju in vodi delavnice o podjetništvu in prilagajanju produktu/trgu.

  • 31. maj 2022, od 9.00 do 12.00 ure - Distribucija  in pomembni poslovni kontakti v Avstriji 

Vsebina:

- najučinkovitejše prodajne poti (razvijanje lastne prodajne mreže ali sodelovanje z distributerjem)

- oblike sodelovanja z distributerji

- najučinkovitejše gospodarske organizacije in drugi avstrijski poslovni subjekti, ki lahko slovenskim podjetjem pomagajo pri vstopu na avstrijski trg

Predavatelj: Bernhard Reiter, Mag., EMBA, LL.M., MLE Partner podjetja Iceberg management, svetuje podjetjem na področju spremembe poslovnih modelov, Change Management in na področju trajnostnih struktur.

Po zaključku spletnega seminarja sledi poslovni obisk in mentorstvo.

Poslovni obisk Dunaja bo potekal 9. in 10. junija 2022.

Program usposabljanja bomo nadgradili z obiskom avstrijskega tržišča. Namen poslovnega obiska je vzpostaviti prve poslovne stike na tržišču ter se povezati s slovenskimi podjetniki, ki so aktivni na avstrijskem tržišču in lahko ponudijo informacije iz prve roke.

Eden izmed ključnih elementov poslovne delegacije je ogled dobrih praks s poudarkom na podjetjih, katerih strategija je močno usmerjena v trajnostne poslovne politike in zeleno transformacijo.

Udeleženci sami krijejo stroške nočitve.

Poslovni obisk je predviden od 9. do 10. junija 2022.

Mentorstvo

Deset podjetij, vključenih v program spletnega seminarja, bo imelo možnost vključitve v program mentorstva, ki se prične v juniju 2022.

Mentorji bodo iz vrst upravnega in nadzornega odbora SGZ, ter iz vrst članov SGZ. Izbrani bodo glede na branžo podjejta, strategijo, velikost in interes podjetja. Mentorstvo obsega najmanj dve uri individualnega pogovora. Obliko in način sodelovanja bo dorečen individualno.

Udeležba na seminarju je brezplačna in omejena na 30 udeležencev iz mikro, malih in srednje velikih slovenskih podjetij.

Predavanja, delavnice in svetovanja bodo v potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Delavnice bomo izvajali v spletnem okolju Zoom, povezavo vam pošljemo dan pred pričetkom izobraževalnega programa.

Prijavite se lahko do petka, 6. maja 2022.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj