Na voljo 11,55 milijonov EUR COVID garancij za najemanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere

Na voljo 11,55 milijonov EUR COVID garancij za najemanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere

22. 04. 2022

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 8. 4. 2022, https://podjetniskisklad.si

Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo tudi letos razpisal garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost in blažila posledice epidemije COVID-19 na njihovo poslovanje.

Razpis z oznako P1 COVID 2022 je namenjen podjetjem, ki so utrpela upad prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 in si želijo zagotoviti likvidnost poslovanja z namenom omilitve posledic COVID-19 na njihovo poslovanje. Na voljo je 11,55 mio EUR.

Namen produkta P1 Covid 2022 je:

  • zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje in
  • za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Podjetja bodo lahko zaprosila za covid garancije v višini 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 100.000 EUR (za srednje velika podjetja do 200.000 EUR), z roč­nostjo do 5 let in koriščenje šestmesečnega moratorija, ki se šteje v obdobje ročnosti kredita. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije SPS-a, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki po razpisu znaša 6 mesečni EURIBOR + 0,35 %.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe,
  • imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih,
  • letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR.

Upravičeni stroški morajo nastati v obdobju od 01.01.2022 do 31.12.2023!

Vloge lahko podjetja oddajo na Slovenskem podjetniškem skladu vsakih 14 dni, in sicer: 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20.9., 5. 10. in 20.10. 2022 oziroma do porabe sredstev.

Več o razpisu

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj