Finančni inšpektorji po novem z značkami

Finančni inšpektorji po novem z značkami

22. 04. 2022

Objavljeno: STA, 5. 4. 2022, www.sta.si

5. aprila 2022 je začela veljati novela zakona o finančni upravi, ki jo je vlada pripravila z namenom izboljšanja učinkovitosti in kakovosti delovanja finančne uprave ter tudi pravne varnosti strank v njenih postopkih. Z njo se med drugim odpravlja krajevna pristojnost, oži področje finančne preiskave ter uvaja značke za finančne inšpektorje.

Zakon o finančni upravi je bil sprejet leta 2014, ko je določil združitev takratne davčne in carinske uprave v novoustanovljeno Finančno upravo RS (FURS). Od takrat se ni spreminjal, medtem pa je prišlo do sprememb v sistemu pobiranja obveznih dajatev in okoliščin za delo carinske službe zaradi širitev EU.

Po novem zakon ne določa več, da krajevno pristojnost določi vlada z uredbo. Postopke izvaja finančna uprava kot enovit organ, zato vprašanje krajevne pristojnosti ne pride v poštev.

Za inšpektorje se uvajajo dodatne možnosti uveljavljanja njihove odgovornosti s posledico odvzema pooblastil. Predstojnik bo tako lahko v primeru, da inšpektor krši pravila vodenja in odločanja posameznega postopka, zadevo dodelil drugemu inšpektorju. Kot nepravilnosti pri odločanju se štejejo samovoljne in arbitrarne odločitve, ki se v postopku s pravnimi sredstvi izkažejo za nepravilne oziroma če gre za odstop od ustaljene sodne prakse.

Z novelo se hkrati oži področje, za katero se lahko uvede finančna preiskava. Do sedaj se je ta uvedla, ko so bili dani razlogi za sum kršitve predpisov o obdavčenju ali drugih predpisov iz pristojnosti finančne uprave. Po novem pavšalne navedbe o kršitvi drugih predpisov iz pristojnosti finančne uprave ni več. Preiskava se tako uvede v primeru suma storitve dejanja, s katerim so bili kršeni predpisi o obdavčenju ali predpisi s področja prirejanja iger na srečo.

Novela uvaja tudi spremembo v zvezi z izdajo naloga za preiskavo, in sicer ga po novem izda predstojnik.

Uvaja se kolegijsko odločanje uradnih oseb finančne uprave v najzahtevnejših davčnih postopkih - če denimo pričakovana davčna obveznost presega pol milijona evrov. Tri člane kolegija imenuje direktor finančnega urada, v katerem se vodi postopek. Novost je tudi možnost strokovnega sodelovanja zunanjih strokovnjakov v obliki strokovnega posvetovalnega telesa.

Po vzoru generalnega direktorja FURS-a pa novela določa petletni mandat za vodenje tudi za direktorje finančnih uradov.

Za uradne osebe se znova uvaja uradne značke z znakom FURS-a. V skladu z novelo so značke del službene izkaznice, s katerimi se izkažejo uradne osebe, če ne opravljajo nalog v uniformi. Ta člen se bo začel uporabljati čez dva meseca.

Ureja se še pravna podlaga za povezovanje zbirk finančne uprave z zbirkami Geodetske uprave RS v zvezi z evidentiranjem nepremičnin ter množičnim vrednotenjem nepremičnin. Evidenco kmečkih gospodinjstev, ki jo vodi FURS, pa se iz zakona o davčnem postopku prenaša v zakon o finančni upravi.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj