Še je čas za izvzem oproščenih prispevkov v davčnem obračunu za leto 2021

Še je čas za izvzem oproščenih prispevkov v davčnem obračunu za leto 2021

22. 04. 2022

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 20. 4. 2022, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Z novelo ZDoh-2Z t.j. Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki je prinesla vrsto sprememb pri obdavčitvi dohodkov in se uporablja za davčno obdobje od 1. januarja 2022 dalje, je bila določena tudi letošnja izjema, ki se upošteva že pri davčnem obračunu za leto 2021.

V skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2) tudi samostojni podjetniki v zakonskem roku izdelajo in davčnemu organu predložijo davčni obračun na osnovi doseženega dohodka iz dejavnosti v davčnem obdobju. V skladu s 48. členom ZDoh-2 je davčna osnova od dohodka iz dejavnosti dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Zavezanec pa lahko pri ugotavljanju davčne osnove davčnega leta upošteva normirane odhodke v višini 80 % prihodkov, če priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2). Pri tem velja opozoriti, da je v skladu z Zakonom o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) letošnji rok za predložitev davčnega obračuna za leto 2021 in priglasitev ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki, 3. maj 2022, saj je zakonski rok na soboto.

Prav tako velja pri predložitvi davčnega obračuna za leto 2021 izpostaviti spremembo 56. člena ZDoh-2, ki določa, da se obvezni prispevki za socialno varnost, ki se nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, ne štejejo za prihodek in se ne priznajo kot odhodek zavezanca. Pri tem je ključno to, da se v skladu s prehodno določbo izvzem upošteva že pri izpolnjevanju davčnega obračun za leto 2021.

Če davčni zavezanci, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, davčnega obračuna za leto 2021 do uveljavitve novele ZDoh-2Z še niso oddali, lahko prihodke iz naslova oproščenih prispevkov izvzamejo iz prihodkov v davčnem obračunu po prilogi 1 k Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. To pomeni, da pod zaporedno oznako 2.6. (str. 8) v obrazcu »Obračun akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka od dejavnosti« navedejo znesek prihodkov iz naslova oproščenih prispevkov (npr. iz naslova ukrepov po PKP).

Če pa so davčni zavezanci - normiranci do uveljavitve novele ZDoh-2Z davčni obračun že oddali, pa prihodkov iz naslova oproščenih prispevkov pri oddaji niso izvzeli iz davčnega obračuna, lahko oddajo popravek davčnega obračuna po ZDavP-2 in prihodke iz naslova oproščenih prispevkov izvzamejo pod zaporedno oznako št. 2.6 davčnega obračuna.

Pri tem velja spomniti, da zavezancem, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, prihodkov in odhodkov iz davčnega obračuna za leto 2021 ni treba izvzemati, saj izvzem prihodkov in odhodkov iz davčnega obračuna ne vpliva na davčno osnovo. V kolikor davčni zavezanci vseeno želijo izvzeti prihodke in odhodke iz naslova oproščenih prispevkov iz davčnega obračuna, pa lahko opravijo izvzem na prihodkovni strani pod zaporedno oznako št. 2.6 »Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov« (str. 4), na odhodkovni strani pa pod zaporedno oznako 6.26 »Drugi nepriznani odhodki« (str. 5) v davčnem obračunu.

Postopkovno to pomeni, da davčni zavezanec pri oddaji popravka obračuna v eDavkih odpre že oddan obrazec obračuna DDD-DDD, na vrhu obrazca uporabi gumb »Popravek« in izbere vrsta dokumenta, ki se oddaja.

Prav tako pa lahko popravek oddajo tudi zavezanci, ki so v letu že zaključili z dejavnostjo (npr. ob prenehanju, smrti, stečaju, ipd.) in so v skladu z ZDavP-2 predložili davčni obračun v 60 dneh od zaključka opravljanja dejavnosti. Ker pa novela ZDoh-2Z velja od 1. januarja 2022 in so ti že oddali davčni obračun za leto 2022, pa morajo pri predložitvi popravka že upoštevati Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki se uporablja za obdobja od 1. januarja 2022 dalje.

S spremembami pravilnika se je namreč med drugim spremenila tudi priloga 1: Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodkov iz dejavnosti, ki prinaša nova številčenja postavk davčnega obračuna. Tako ti davčni zavezanci izvedejo popravek davčnega obračuna pod zaporednima oznakama 6.30 t.j. »Izvzem odhodkov iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, v skladu s tretjim odstavkom 56. člena ZDoh-2« (str. 5) in 2.9. t.j. »Izvzem prihodkov iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, v skladu s tretjim odstavkom 56. člena ZDoh-2« (str.4). Pri tem velja izpostaviti, da lahko izvzem odhodkov iz davčnega obračuna izvedejo samo davčni zavezanci, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, saj le-ti odhodkov v davčnem obračunu ne ugotavljajo, in sicer pod zaporedno oznako 2.9. davčnega obračuna (str.8).

Tudi v tem primeru velja, da popravek izvedejo tako, da pri oddaji popravka davčnega obračuna v eDavkih odprejo že oddan obrazec obračuna DDD-DDD in pod oznako »Popravek« izberejo vrsta dokumenta, ki se oddaja.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj