Poziv k sodelovanju pri preizkušanju umetne inteligence na področju proizvodnje

Poziv k sodelovanju pri preizkušanju umetne inteligence na področju proizvodnje

19. 04. 2022

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, 15. 4. 2022, www.gov.si

Evropska komisija je 15. februarja 2022 v okviru programa Digitalna Evropa (angleško Digital Europe Programme) objavila javni razpis za vzpostavitev zmogljivosti za preizkušanje in poskuse na področju umetne inteligence.

V sklopu naslavljanja umetne inteligence skozi sektorska orodja oziroma vozlišča za testiranje in eksperimentiranje (angleško Testing and Experimentation Facilities - TEF) se naslavljajo različna področja. Koncept vzpostavitve zmogljivosti za preizkušanje in poskuse na področju umetne inteligence (UI) je predlagan v okviru strateških dokumentov EU na področju umetne inteligence, kot sta Bela knjiga za UI in Usklajeni načrt EU za UI. V Beli knjigi za UI je vzpostavitev zmogljivosti za preizkušanje ukrep za zagotavljanje odličnosti na področju UI, v Usklajenem načrtu za UI, ki bolj podrobno določa aktivnosti, pa so TEF-i UI predvideni kot ukrep v okviru aktivnosti spodbujanja uvajanja UI - Od raziskav do trga (angleško from lab to market).

Umetna inteligenca v Sloveniji

Podpora TEF-om na nacionalni ravni je opredeljena v Nacionalnem programu spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025 (NpUI), ki slednje opredeljuje v okviru strateškega cilja SC5: Vzpostavitev tehnološke infrastrukture za raziskave, razvoj in uporabo UI, ukrepa 5.9.

Zmogljivosti za preizkušanje in poskušanje na področju umetne inteligence so namenjene preizkušanju in ovrednotenju tehnologij in aplikacij umetne inteligence za reševanje različnih domenskih problemov, ki jim je TEF UI (angleško Testing and Experimentation Facilities - Manufacturing) namenjen (glede na sektor, na katerega se nanaša), v dejanskih produkcijskih pogojih delovanja. V ta namen morajo TEF UI zagotavljati testno okolje z ustreznimi relevantnimi zmogljivostmi za UI tako na aplikacijski strani, podatkovni strani in IT infrastrukturni strani, kar pomeni strojno in programsko tehnološko infrastrukturo, ki je podprta z zadostnim strokovnim znanjem za preizkušanje tehnologij UI na izbrani domeni. V okviru TEF UI se preizkušajo le zrele tehnologije UI (na ravni TRL 7 in več), ki so primerne za prehod na trg.

Preskušanje tehnologij umetne inteligence v realističnem proizvodnem okolju je pomemben korak pri uvajanju teh tehnologij na trg in je del inovacijske verige, pri kateri evropski ekosistem UI potrebuje znatno podporo, da bi ostal konkurenčen na svetovni ravni.

O razpisu

V okviru razpisa Podatkovni oblak in TEF (angleško Cloud data and TEF - povezava je v angleškem jeziku) so projekti namenjeni za optimizacijo procesov na ravni tovarn, sodelovalne robote in krožno gospodarstvo. Skozi inovativne projekte se bodo testirale in potrjevale tehnološke rešitve iz naslova umetne inteligence v realističnih proizvodnih okoljih pred njihovo uporabo na trgu. Kot rezultat se bodo oblikovali novi podatkovni sistemi, ki bodo temeljili na umetni inteligenci, ki bodo v okviru odprtih okolij omogočali delitev podatkov, prav tako pa bodo uporabni za izboljšanje kakovosti in trajnosti proizvodnje.

To bo na eni strani prispevalo k inovacijski sposobnosti in konkurenčnosti evropskega proizvodnega sektorja, na drugi strani pa bodo usposabljanja, testiranja in validacije aplikacij z umetno inteligenco, ki spoštujejo vrednote EU, postale ene izmed osrednjih točk certificiranja.  

Projekti morajo zato prispevati h/k:

  • krepitvi konkurenčnosti evropske industrije, vključno z malimi in srednjimi podjetji, ki delujejo na področju umetne inteligence,
  • krepitvi evropske intelektualne lastninein produktov, ki temeljijo na evropski tehnologiji,
  • oblikovanju pripomočkov za podporo eksperimentoms hkratnim omogočanjem strokovnih znanj in kompetenc,
  • evropski tehnološki suverenostiter odprti strateški avtonomiji umetne inteligence in tehnoloških rešitev, ki iz nje izhajajo.

Oblikovanje vozlišč

Zadevni TEF bo omogočal fizični in virtualni dostop do proizvodnih virov v realističnem okolju, ki ga je mogoče uporabiti za testiranje in eksperimentiranje z rešitvami umetne inteligence. Na javni razpis programa Digitalna Evropa (angleško Digital Europe Programe - povezava je v angleškem jeziku) se lahko prijavijo konzorciji nacionalnih vozlišč in/ali satelitov, ki bodo zagotavljali tovrstne zmogljivosti, pri čemer morajo biti konzorciji sestavljeni iz vozlišč in/ali satelitov iz več držav članic.

Vozlišče mora nuditi storitve na lastni infrastrukturi in zagotoviti realistično okolje za testiranje in poskuse UI. Vozlišče mora v svojem okviru delovanja zagotoviti tudi strokovnjake s področja UI, pa tudi strokovnjake z domenskega področja, na katerega se TEF nanaša (lastne ali v okviru sodelovanja z raziskovalnimi in tehnološkimi organizacijami).

Posamezno vozlišče lahko sestavlja več pravnih subjektov, ki morajo imeti izraženo jasno vlogo pri delovanju vozlišča in doseganju njegovih ciljev. Vozlišča imajo lahko satelitska vozlišča, ki so komplementarna vozlišču in nudijo manjše testne zmogljivosti. Eno izmed vozlišč v EU konzorciju ima vlogo koordinatorja projekta, ki tudi vodi prijavo konzorcija na razpis, ostali pa so partnerji v konzorciju.

Financiranje

Vsaka država članica mora ob prijavi konzorcija na razpis zagotoviti 50 % delež sofinanciranja, predvidenega za delovanje nacionalnega vozlišča/satelita v  konzorciju:

  • do 5 milijonov evrov v primeru, da partnerji oblikujejo vozlišče oz.
  • do 2 milijonov evrov v primeru, da partnerji oblikujejo satelitsko vozlišče.

Sestavni del obvezne dokumentacije ob prijavi konzorcija na razpis EK je formalna zaveza države članice o zahtevanem deležu sofinanciranja za vsakega partnerja posameznega nacionalnega vozlišča.

Evropska komisija v sklopu tega razpisa načrtuje financiranje samo enega konzorcija TEF UI na posameznem strateškem področju - sektorju. Slovenija bo v sklopu tega razpisa podprla nacionalno satelitsko vozlišče, ki bo sodelovalo v konzorciju na področju proizvodnje in ki bo izbran za financiranje na javnem razpisu programa Digitalna Evropa. Za ta namen načrtujemo sredstva v okviru Večletnega finančnega okvirja 2021-2027 in sicer v višini 2,5 milijona evrov.

Izkaz interesa

Izkaz interesa za sodelovanje pri vzpostavitvi TEF na področju proizvodnje posredujte na e-naslov: nena.dokuzov@gov.si (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) in v kopiji tudi gp.sdp@gov.si, najkasneje do 20. aprila 2022.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj