Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2022

Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2022

19. 04. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 15. 4. 2022, Stran: 1270

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za ukrep:

1. Spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete

Predmet sofinanciranja so:

  • stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanje poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
  • stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, majhna in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja).

Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (Uredba komisije ES, št. 800/2008).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih finančnih sredstev znaša 30.000 EUR.

Razpisnik: Občina Kanal ob Soči

Rok: Javni razpis je odprt od dneva objave do 13. 5. 2022, do 12.00 ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8. in 14. uro pri Metodi Humar, Tel: (05) 39-81-209 ali na e-naslovu: metoda.humar@obcina-kanal.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kanal ob Soči ter na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj