Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022

19. 04. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 15. 4. 2022, Stran: 1231

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij.

Strateški cilji slovenskega turizma za obdobje 2022-2028, ki izhajajo iz evalvacije obstoječe strategije in ugotovljenih izzivov, se nanašajo predvsem na ohranitev zelene, trajnostne in butične vizije slovenskega turizma za visoko kakovostna doživetja in hkrati prilagoditev prioritet razvoja v pospešitev vlaganj s ciljem dviga dodane vrednosti v turizmu in kulturi.

Ključni programski cilji STO v letih 2022 in 2023 so:

 • povečanje prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia,
 • trajnostna rast s spremljavo novih, uravnoteženih kazalnikov uspeha turizma skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma),
 • geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij),
 • povečanje porabe (podaljšanje povprečne dobe bivanja in porabe ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo),
 • osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi s poudarkom na vsebinah dvoletne komunikacijske tematike.

Skladno s ključnimi cilji STO je primarni cilj javnega razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti promocije in ostalih aktivnosti, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti zaokroženih destinacij (t. i. vodilnih turističnih destinacij).

Podporni cilji javnega razpisa so:

 • izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma in spodbujanje digitalne preobrazbe vodilnih destinacij,
 • intenziviranje podpornih aktivnosti promocije za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih produktov turističnih vodilnih destinacij, s ciljem poenotene promocijske komunikacije pod blagovno znamko I feel Slovenia,
 • usmerjena promocija trajnostno naravnane turistične ponudbe vodilnih destinacij,
 • osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. »High Value« turistov ter usmerjenost na domači in tuje trge,
 • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe in ostalih aktivnosti vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih:

 • aktivnosti oglaševanja vodilnih destinacij v »off-line« in »on-line« medijih,
 • upravljanje digitalnih komunikacijskih kanalov ter priprava vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup,
 • razvoj, nakup in implementacija novih naprednih tehnoloških rešitev ali nadgradnja obstoječih tehnoloških rešitev,
 • uporaba licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev,
 • priprava in organizacija študijskih potovanj,
 • priprava, oblikovanje in izvedba projektov z vplivneži,
 • priprava, oblikovanje in distribucija lastnih spletnih webinarjev ali drugih virtualnih predstavitev,
 • priprava, organizacija in izvedba izobraževanj s področja razvoja in promocije trajnostnih in digitalnih vsebin za ponudnike v vodilni destinaciji.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Rok: Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 11. 5. 2022, do 24. ure in 6. 6. 2022, do 24. ure.

V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavila javno informacijo in ukinila preostali rok oddaje vlog.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR vodilne destinacije 2022«.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje do 5. 5. 2022 do 10. ure za prvi rok oddaje vlog in najkasneje do 1. 6. 2022 do 10. ure za drugi rok oddaje vlog.

STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred iztekom roka za oddajo vlog oziroma najkasneje do 9. 5. 2022 do 16. ure za prvi rok oddaje vlog in najkasneje do 3. 6. 2022 do 16. ure za drugi rok oddaje vlog.

Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.

STO bo organizirala Informativni dan za prijavitelje, natančen termin in lokacija bosta objavljena na spletni strani: www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani: www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

Razpisna dokumentacija: Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj