Javna agencija SPIRIT Slovenija zbira interes za skupinske predstavitve na dveh izbranih sejmih s področja lesnopredelovalne industrije v Franciji letu 2022

12. 04. 2022

Vir in informacije: Izvozno okno, 6. 4. 2022, www.izvoznookno.si

SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi slovenska podjetja iz lesnopredelovalne industrije k posredovanju interesa za skupinsko predstavitev na sejmih:

  • MAISON&OBJET, 8. - 12. september 2022, Pariz, Francija

Sejem MAISON&OBJET velja za enega vodilnih sejmov na svojem področju in je namenjen predstavitvi sodobnega oblikovanja, interierjev in sorodnih vsebin.

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.maison-objet.com.

Vabilo (PDF)

Elektronski obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na sejmu MAISON&OBJET 2022

  • BIENNALE INTERIEUR, 20. - 24. oktober 2022, Kortrijk, Belgija

Sejem BIENNALE INTERIEUR velja za enega pomembnejših sejmov na svojem področju in je namenjen predstavitvi sodobnega oblikovanja, interierjev in sorodnih vsebin.

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.interieur.be.

Vabilo (PDF)

Elektronski obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na sejmu BIENNALE INTERIEUR 2022

Rok za posredovanje in način izvedbe skupinskih predstavitev

Vljudno vas vabimo, da nam vaš interes posredujete najkasneje do torka, 26. aprila 2022.

To povabilo je primarno namenjeno slovenskim podjetjem, ki proizvajajo proizvode oziroma izvajajo storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) 2008 registrirano dejavnost na področju/oddelku C16 (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C 31 (Proizvodnja pohištva).

Finančna sredstva za udeležbo podjetij iz navedenih področij na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmih zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Direktorat za lesarstvo. V primeru ustreznih razpoložljivih prostorskih kapacitet na sejmišču in finančnih sredstev za izvedbo skupinske sejemske predstavitve bodo v skupinsko predstavitev lahko vključena tudi podjetja iz drugih dejavnosti SKD, ki ustrezajo profilu sejma.

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo v okviru aktivnosti za skupinsko predstavitev na sejmih:

  • izvedla organizacijo sejemskega dogodka in koordinacijo aktivnosti z udeleženci,
  • poskrbela za pozicioniranje krovne blagovne znamke Slovenia Green, Creative, Smart.
  • namenila finančna sredstva za kritje stroškov najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog.

Podjetja, ki se bodo predstavila v okviru skupinske predstavitve na sejmih, krijejo stroške:

  • postavitve razstavnega prostora, 
  • prevoza eksponatov in ostale stroške. 

Skupinska stojnica bo konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice bo izvedel skupen izvajalec postavitve, ki ga izberejo podjetja.

V kolikor bo izražen zadosten interes podjetij in bo imel organizator dogodka za skupinsko predstavitev razpoložljive prostorske kapacitete, bo SPIRIT Slovenija, javna agencija prevzela organizacijo skupinske predstavitve na dogodku.

V primeru izvedbe skupinske predstavitve na sejmih, bo vabilo in prijavno gradivo za udeležbo na sejmih objavljeno na portalu: www.spiritslovenia.si oz. www.izvoznookno.si.

Dodatne informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Matjaž Rovan, Tel: (01) 5309 828, e-naslov: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj