Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2022 v občini Postojna

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2022 v občini Postojna

12. 04. 2022

Objavljeno: Občina Postojna, 25. 3. 2022, www.postojna.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov inovacij. Sofinanciranje je namenjeno inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način odziva na zahteve trgov.

Definicija inovacije: Inovacija je lahko nov proizvodni ali tehnološkim postopek, nov izdelek ali predmet z novimi funkcijami. Inovacija prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti, nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja, omejevanje konkurence ipd.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej, projektov v tržno uspešne produkte in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Sredstva za projekte inovacij so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za:

  • pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo,
  • izdelavo prototipa,
  • raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo razpisa je 2.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Postojna

Rok: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, rezerviranih v proračunu Občine Postojna za leto 2022.

Prvo odpiranje je 25. 5. 2022, drugo odpiranje pa 7. 9. 2022. V kolikor bodo razpisana sredstva porabljena že v prvem oz. drugem razpisnem roku, vlog v naslednjem roku ne bo mogoče oddati.

Dodatne informacije: Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju ter pojasnjevanju obrazcev so na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro na občini Postojna, Tel: (05) 7280 783 (Metoda Rainer). Morebitna vprašanja je mogoče poslati tudi po elektronski pošti: metoda.rainer@postojna.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si ali v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj