Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2022 v občini Postojna

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2022 v občini Postojna

12. 04. 2022

Objavljeno: Občina Postojna, 25. 3. 2022, www.postojna.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije.

Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju Občine Postojna.

Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Občini Postojna v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo razpisa je 107.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Postojna

Rok: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, rezerviranih v proračunu Občine Postojna za leto 2022.

Prvo odpiranje je 25. 5. 2022, drugo odpiranje pa 7. 9. 2022. V kolikor bodo razpisana sredstva porabljena že v prvem oz. drugem razpisnem roku, vlog v naslednjem roku ne bo mogoče oddati.

Dodatne informacije: Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju ter pojasnjevanju obrazcev so na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro na občini Postojna, Tel: (05) 7280 783 (Metoda Rainer). Morebitna vprašanja je mogoče poslati tudi po elektronski pošti: metoda.rainer@postojna.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si ali v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj