Javni razpis za subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij v letu 2022 v občini Postojna

Javni razpis za subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij v letu 2022 v občini Postojna

12. 04. 2022

Objavljeno: Občina Postojna, 25. 3. 2022, www.postojna.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev v obliki subvencije upravičenih stroškov za delovanje mladih podjetij.

Mlado podjetje je novoustanovljeno podjetje, ki je staro manj kot tri leta od datuma oddaje vloge prijavitelja.

Namen razpisa: Namen pomoči je olajšati delovanje mladih podjetij in spodbujati nastanek novih, subvencionirati stroške njihovega poslovanja ter prispevati k ugodnejšemu okolju za razvoj podjetništva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so mikro podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki:

  • imajo sedež in poslovne prostore na območju Občine Postojna,
  • nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije in
  • katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo razpisa je 4.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Postojna

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev, rezerviranih v proračunu Občine Postojna za leto 2022.

Prvo odpiranje je 25. 5. 2022, drugo odpiranje pa 7. 9. 2022. V kolikor bodo razpisana sredstva porabljena že v prvem oz. drugem razpisnem roku, vlog v naslednjem roku ne bo mogoče oddati.

Dodatne informacije: Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju ter pojasnjevanju obrazcev so na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro na občini Postojna, Tel: (05) 7280 783 (Metoda Rainer). Morebitna vprašanja je mogoče poslati tudi po elektronski pošti: metoda.rainer@postojna.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si ali v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj