Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba

12. 04. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 8. 4. 2022, Stran: 1168

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je:

  • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
  • spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
  • spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogoji najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 60.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Šempeter - Vrtojba

Rok: Javni razpis je odprt do 20. 5. 2022 do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 11. uro na sedežu Občine, Kontaktna oseba: Nina Fiorelli Derman, Tel: (05) 33-51-008. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po e-pošti: nina.fiorelli@sempeter-vrtojba.si.

Razpisna dokumentacija: Celotna razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani občine: www.sempeter-vrtojba.si.

Brezplačna razpisna dokumentacija za posamezni ukrep z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na sedežu občine vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedeni elektronski naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj