Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

12. 04. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 8. 4. 2022, Stran: 1133

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 29 z dne 4. 3. 2022.

Prvi odstavek petnajstega poglavja, ki določa rok za oddajo vloge, se spremeni tako, da se glasi:

»Vloge je potrebno vložiti preko spletne aplikacije. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane v aplikaciji, do 21. 4. 2022 do 24. ure.«.

Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Skladno z navedenimi spremembami se, tako da vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj