Vzpostavitev nacionalne kontaktne točke za program EaSI v Sloveniji

Vzpostavitev nacionalne kontaktne točke za program EaSI v Sloveniji

05. 04. 2022

Vir in informacije: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 1. 4. 2022, www.gov.si

Evropska komisija (EK) bo tudi v novi finančni perspektivi iz sklada Evropski socialni sklad (ESS+) podprla poseben, centraliziran program Zaposlovanje in socialne inovacije (program EaSI - Employment and Social Innovation). Za nacionalno kontaktno točko programa EaSI (NKT RS EaSI) v Sloveniji je bil na evropskem razpisu izbran Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV).

Cilj projekta je vsem potencialnim prijaviteljem iz Slovenije omogočiti lažje in učinkovitejše koriščenje možnosti financiranja, ki ga ponuja program EaSI. Le ta je namenjen razvoju, preverjanju, eksperimentiranju na področju različnih politik (zaposlovanje, socialno vključevanje, delovni pogoji itd.), in sicer na podlagi pilotnih projektov, študij in analiz, ki so lahko podlaga za nadgradnjo že obstoječih ali razvoj novih programov v državah članicah. NKT RS EaSI bo zagotavljala relevantne, kvalitetne in pravočasne informacije ter drugo tehnično in vsebinsko podporo vsem, ki bodo kandidirali za sredstva programa EaSI. IRSSV bo informacije in podporo zagotavljal preko telefona, elektronske pošte in brezplačnega novičnika. Prav tako bo IRSSV postavil spletno mesto, kjer bodo  dostopni najpomembnejši dokumenti programa v slovenskem jeziku. NKT RS EaSI bo izvedla več dogodkov, kjer se bodo potencialni prijavitelji, širša javnost in drugi deležniki lahko podrobneje seznanili z vsemi vidiki programa EaSI in delovanjem NKT RS EaSI.

Projekt podpira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki s svojim predstavnikom sodeluje v Tehnični delovni skupini za program EaSI, ki jo vodi EK.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj