Rešitve in nove pravice novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Rešitve in nove pravice novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

05. 04. 2022

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 1. 4. 2022, www.gov.si

Državni zbor je 22. februarja 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (novela ZPIZ-2M), ki je začel veljati 19. marca 2022, uporabljati pa se začne s 1. 4. 2022. Novela ZPIZ-2M vzpostavlja rešitve za več skupin zavarovancev oziroma upravičencev do pokojnine, pri čemer uveljavlja nekatere nove pravice, določenim upravičencem pa zvišuje odmero že pridobljenih pravic.

Rešitve in nove pravice novele ZPIZ-2M: 

  • Ureditev pravice do dodatnega odmernega odstotka za moškega, v kolikor ženska še ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, ob pogoju soglasja ženske in brez pogoja uživanja nadomestila iz naslova starševstva. Enako pravico lahko uveljavi moški v primeru smrti ženske, ki ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine.
  • Že novela ZPIZ-2H, ki se uporablja od 1. januarja 2021, je izenačila pravice t. i. drugih (individualnih) kmetov, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanih po 11. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ83), s pravicami t. i. združenih kmetov, obvezno zavarovanih po 10. členu ZPIZ-83, ki so plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od enako visokih zavarovalnih osnov. Novela ZPIZ-2M pa omogoča priznanje nove odmere pokojnine upravičencu do vdovske oziroma družinske pokojnine, izvedene po pokojnini pokojnega individualnega kmeta, v primeru, ko je upravičenec do pokojnine, ki je bila odmerjena ob vplivu ožjega obsega zavarovanja po 11. členu ZPIZ/83, že umrl.
  • Zagotovitev nove odmere vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanjaki je za upravičence do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine zagotovljena na podlagi 39. člena ZPIZ-2.
  • Zagotovitev nove odmere pokojnine posameznikom, ki so opravljali kmetijsko dejavnost in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, pretežni del zavarovalne dobe pa so bili zavarovani za ožji obseg pravic. Pokojnina se bo izplačevala najmanj v znesku, ki ustreza višini 41% najnižje pokojninske osnove. 
  • Zagotovitev podlage za novo odmero vdovskih in družinskih pokojnin, izvedenih iz pokojnin posameznikov, ki bi se jim pokojnina izplačevala v višini 41% najnižje pokojninske osnove, vendar so že pokojni.
  • Vpeljava rednega usklajevanja invalidnin za telesno okvaro, ki se od 1. januarja 2022 tako usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj