Razpisanih 57.000 evrov nepovratnih sredstev za sektor čebelarstva

Razpisanih 57.000 evrov nepovratnih sredstev za sektor čebelarstva

29. 03. 2022

Vir in informacije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 28. 3. 2022, www.gov.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje in organizacije čebelarjev, da sta bila v petek, 25. marca 2022, v Uradnem listu RS objavljena dva javna razpisa, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in na ukrepu Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 57.000 evrov. Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa traja do vključno 15. junija 2022.

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022 znaša do 27.000 evrov, za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022 pa znaša do 30.000 evrov.

Cilji ukrepa Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje so, da se spodbudi čebelarje k zdravljenju varoze z zdravili, ki so primerna za uporabo v ekološkem čebelarstvu in da se čebelarje spodbuja k vključitvi v ekološki način čebelarjenja. Sofinanciranje nakupa zdravil je omogočeno vsem čebelarjem in ne le ekološkim čebelarjem. Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa zdravil so stroški nakupa v Republiki Sloveniji kupljenih zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji in so dovoljena za uporabo v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje. Upravičenci so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Cilj ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev je, da se z različnimi didaktičnimi pripomočki zagotovi kakovosten in učinkovit prenos znanja do čebelarjev. Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov so stroški nakupa novih didaktičnih pripomočkov, opredeljenih v javnem razpisu. Do sofinanciranja didaktičnih pripomočkov so upravičene organizacije čebelarjev, ki so v Centralnem registru društev registrirana kot čebelarska društva in ki izpolnjujejo ostale predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Dodatne informacije:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj