Na voljo 88,5 milijona evrov za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

Na voljo 88,5 milijona evrov za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

22. 03. 2022

Vir in informacije: Javna agencija SPIRIT Slovenija, 18. 3. 2022, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 18. 3. 2022 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani www.spiritslovenia.si objavila Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Namen ukrepa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, za kar je v sklopu treh odpiranj na voljo 88,5 milijona evrov.

Cilj javnega razpisa je dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb, skupaj z zagotavljanjem trajnosti in razogljičenja, in digitalizacije poslovanja. Med cilji so tudi višja dodana vrednost izdelkov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti, ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah in enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornemu ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in ohranjanju delovnih mest.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor z investicijo v vrednosti:

  • od 1 - 12 milijonov evrov v predelovalni dejavnosti,
  • od 0,5 - 3 milijone evrov v storitveni dejavnosti,
  • od 0,5 - 2 milijona evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti

pri čemer mora investicija v stroje in opremo znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Sofinanciranje investicije je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije, kjer bo investicija izvedena. Upravičeni stroški so stroški gradnje, stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki nimajo fizične ali finančne oblike, stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme. Na voljo bodo trije roki za oddajo vlog, in sicer 22. 4. 2022, 1. 10. 2022 in 12. 1. 2023.

Več o javnem razpisu

***

Predvidene reforme in naložbe, ki jih bo država izvedla v prihodnjih letih v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, bodo prispevale k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covid-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod. Trenutno na SPIRIT Slovenija potekajo intenzivne priprave na nove ukrepe v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, kjer ima agencija predvidenih približno 180 milijonov evrov sredstev za zeleni prehod, digitalizacijo in rast produktivnosti slovenskega gospodarstva. V letu 2022 bo agencija objavila še naslednje ukrepe: podpora MSP in zagonskim podjetjem pri prehodu na trajnostne in krožne poslovne modele (na voljo 12,8 milijona evrov) ter  sofinanciranje izvajanja pilotno-demonstracijskih projektov  (na voljo 30 milijonov evrov).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj