Sprememba Javnega razpisa za obratna sredstva - odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021 - A1

Sprememba Javnega razpisa za obratna sredstva - odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021 - A1

22. 03. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 18. 3. 2022, Stran: 906

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za obratna sredstva - odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021 - A1, št. 3301-4/2021-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 202/21 z dne 24. 12. 2021, v katerem se podaljša rok za oddajo vlog.

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se besedilo spremeni, kot sledi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17. 1. 2022 do 30. 5. 2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj