Slovenski podjetniški sklad objavil razpis P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad objavil razpis P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

15. 03. 2022

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 4. 3. 2022, https://podjetniskisklad.si

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 4. marca 2022 v Uradnem listu RS (št. 29/2022) in na spletni strani SPS-a objavil Javni razpis P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in lansirala tržne produkte na trg.

Zagonsko spodbudo P2 lahko koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oz. sodišču v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 15. 3. 2022, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev
  • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

Zagonsko spodbudo P2 lahko koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oz. sodišču v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 15. 3. 2022, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev
  • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije v obliki pavšalnega zneska in v treh tranšah (1. tranša 10.000 EUR, 2. tranša 12.000 EUR in 3. tranša 32.000 EUR) za dosežene minimalno zahtevane cilje vezane na posamezno razvojno fazo (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg). Izplačila bodo izvedena na podlagi v celoti doseženih mejnikov razvojne faze operacije.

Predselekcijski postopek pred prijavo na razpis:

Pred prijavo na razpis bodo imel vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2022, do  predvidoma 13. 4. 2022 možnost prijave v pred-selekcijski postopek, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 30 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu P2 2022. Rok za oddajo vlog na SPS je 10. maj  2022, do 14.00 ure, ko bodo že znani rezultati pred-selekcijskega postopka.

Po oddaji vloge brezplačno sodelovanje z mentorjem in možnost sodelovanja v specializiranih programih:

Po podpisu pogodbe o sofinanciranju s SPS-om je obvezno sodelovanje z mentorjem, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc ter spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe prebroditi najbolj ranljive prve vstopne korake na trgu. Lista start up mentorjev je dostopna na spletni strani SPSa. Podjetja pa se imajo tudi možnost vključiti v več kot 10 specializiranih intenzivnih programov v okviru »Startupplus« programa. Program na enem mestu združuje vso ključno podporo, ki jo potrebujejo inovativna start up  podjetja za hitro globalno rast. Programe usposabljanja najdete na naslednji povezavi: https://startup-plus.podjetniskisklad.si/.

2,16 mio EUR bo tudi letos okrepilo 40 NOVIH inovativnih podjetij

Skupno 2,16 mio EUR razpisanih zagonskih spodbud iz razpisa P2 2022 bo 40-im novonastalim in tehnološko najbolj naprednim podjetjem omogočilo hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in izboljšanje tržnega položaja. Gre za spodbudo start upom, ki so v fazi iskanja rešitve za identificiran problem na trgu oz. razvoja prototipa in testiranja trga.

Več o javnem razpisu

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj