Javna dražba za prodajo nepremičnin - k.o. Ljutomer

Javna dražba za prodajo nepremičnin - k.o. Ljutomer

14. 05. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 40, Datum: 10. 5. 2013, Stran: 1561

Predmet razpisa: Predmet prodaje je nepremičnina, k.o. Ljutomer, ki obsega 1.329 m2 zemljišča, ki v naravi predstavlja poslovno stavbo, v izmeri 319 m2, poslovno stavbo, v izmeri 134 m2, funkcionalni objekt, v izmeri 17 m2 in dvorišče, v izmeri 859 m2.

Izklicna cena za nepremičnino znaša 96.000,00 EUR.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike

Slovenije.

Razpisnik: Javno podjetje Prlekija d.o.o.

Rok: Javna dražba bo dne 3. 6. 2013 ob 9. uri, na naslovu: Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2 A, 9240 Ljutomer.

Dražitelji morajo najkasneje en dan pred javno dražbo plačati varščino v višini 9.600,00 EUR (10 % izklicne cene).

Dodatne informacije: Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na tel. 02/585-82-41 ali po elektronski pošti: davorin.kurbos@jp-prlekija.si. Ogled nepremičnine se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Davorinom Kurbosom.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj